vertrek

Iedereen klaar voor vertrek?

Verhuizen naar het buitenland kinderen is een groot avontuur. Praktische zaken zoals verhuizing, huisvesting en onderwijs zijn vaak goed te regelen. Toch komt er ook veel spanning, nieuwsgierigheid en energie kijken binnen het gezin. Er spelen veel vragen; willen we een kindermeisje, kunnen de kinderen er buiten spelen en willen we op een compound wonen of liever lokaal? Ook de kinderen hebben zo hun eigen vragen; hoe groot wordt mijn kamer, hoe zal het op school gaan, kan ik er goed nieuwe vriendjes en vriendinnetjes maken? Misschien gaan niet alle kinderen mee, maar is de oudste al aan studeren toe. Blijft hij/zij in het ouderlijk huis, of zoeken ze een eigen plek?

Hoe zorg je voor een goede start?

Het voordeel van "het" expat leven is dat het hele gezin ervaringen opdoet in verschillende landen waarbij tijdsverschillen en reistijden geen probleem zijn. Om als wereldkind te kunnen genieten van alle avonturen is het voor de ouders belangrijk inzicht te hebben in de onderliggende dynamiek en uitdagingen. De grootste uitdaging daarbij is het vinden van een eigen en culturele identiteit en het omgaan met afscheid nemen.

Een goede start begint dan ook met goed afscheid leren nemen. De omgeving van kinderen wisselt. Bij een expat bestaan wisselt niet alleen de omgeving qua land van verblijf, maar ook de sociale omgeving verandert regelmatig door het komen en gaan van personen in de gemeenschap. Er wordt in tegenstelling tot andere kinderen veel vaker afscheid genomen, opnieuw ingevoegd en weer afscheid genomen. Naast het perspectief van hen die gaan, worden ook zij die achterblijven beïnvloed. De achterblijvers hebben bij het afscheid nemen niet eens het vooruitzicht van het avontuur. Bij de voorbereidingen moet je als ouder er zeer voor waken dat niet alleen de ouders actief zijn en voorbereiden, maar dat ook de kinderen voorbereiden en er naartoe groeien. Zeker ook de kinderen die eventueel niet mee gaan.

 

Als gezin voorbereiden

Afhankelijk van uw proces in de besluitvorming denkt Wereld Wijd Welkom met u mee in de nog te nemen stappen en welke rol een ieder in het gezin daarin krijgt/kan nemen. Wanneer vertelt u het de kinderen? Welke rol krijgen de kinderen in de verhuizing? Hoe wordt het afscheid nemen georganisseerd? Blijft de oudste zoon of dochter in Nederland? Daar heeft Wereld Wijd Welkom een apart aanbod voor ontwikkelt. Kijk hiervoor de op de subpagina.

 

Pedagogische begeleiding voor expat kinderen. Vertrek, verblijf en terugkeer