terugkomst

Terugkomst; als je niet zo Nederlands bent als je dacht

Kinderen die in het buitenland opgroeien leren veel culturele normen en waarden kennen en waarderen. Hierdoor zijn ze vaak meer flexibel, tolerant en wereldwijs dan hun leeftijdgenoten. Bij terugkeer naar het vaderland ontdekken ze dat hun vertrouwde gebruiken, normen en waarden (cultuur) in meer of mindere mate verschillen met die van Nederlandse leeftijdgenoten. Over het algemeen zijn ze hierop niet voorbereid, dit kan verwarring geven. Sommige kinderen vragen zich af waar ze eigenlijk bij horen. Er kan een soort van "onbestemde heimwee" onstaan naar een tijd waarin het leven duidelijker en overzichtelijker was. Maar als ze terug gaan, blijkt ook daar het leven anders dan ze zich herinnerde.

Opnieuw de weg vinden in "je eigen land"

In het buitenland is het gezin vaak de enige stabiele factor. Dit maakt expat gezinnen vaak bijzonder hecht. Teruggekomen in het thuisland neemt de hechte gezinsband vaak wat af. De gezinsleden krijgen ieder hun eigen activiteiten, die vaak buitenshuis plaatsvinden. De oudere Nederlandse kinderen zijn vooral gericht zijn op het vormen en ontwikkelen van een eigen identiteit en status, de kleinere kinderen met het maken van vriendjes, speelafspraken en sport. Kinderen in Nederland vormen een eigen mening over allerlei onderwerpen en zijn in de ogen van de "wereldkinderen" best wel bijdehand of adrem. De pubers bereiden zich voor op hun eigen toekomst en nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen geldzaken. Dit zijn zaken waar de kinderen die in het buitenland opgroeiden soms nog geen ruimte voor hebben gehad/genomen. Daarnaast maakt hun "wereldwijsheid" hen ook wat minder stellig dan hun Nederlandse leeftijdgenoten.

Bij terugkeer ontdekken de wereledkinderen deze verschilen. Zij beleven zichzelf en de wereld anders hun leeftijdsgenoten. Ze lopen soms wat achter met het verwerven van een eigen identiteit en zelfstandigheid, maar ook op verbale vaardigheden. Op andere vlakken lopen ze juist voor. Dit roept vragen op, waarom ben ik anders? Ik heb toch veel van de wereld gezien en geleerd. Ik heb avonturen beleefd, reis zelfstandig en ben betrokken bij anderen. Maar toch voel ik me hier, in mijn thuisland, anders. Langzamer of zelfs dommer misschien. Deze verwarring zorgt er soms voor dat kinderen moeite hebben zich te concentreren op schoolzaken, wat terug te zien is in de resulten. Dat is natuurlijk zonde!

 

Even sparren

Afhankelijk van uw vraag maken we een passend aanbod om u in uw rol als opvoeder te steunen. Ook is er expliet aandacht voor de kinderen, mochten u en uw kinderen daar behoefte aan hebben. De nieuwe school van de kinderen kan ook betrokken worden bij een goede sociaal emotionele aansluiting in Nederland. Door opvoeders te ondersteunen wordt het gedrag van uw kinderen indirect ook beïnvloed.

Als het aanbod van Wereld Wijd Welkom u aanspreekt kunt u altijd een email sturen of bellen.

Pedagogische begeleiding voor expat kinderen. Vertrek, verblijf en terugkeer